تصاویر لحظه به لحظه از خودکشی سارق طلا فروشی
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ - ساعت ۰۴:۵۶:۰۷
کد مطلب: 2057
 
صبح امروز یک سرقت مسلحانه از در اصفهان رخ داد که بعد از حضور نیروهای پلیس در محل حادثه یکی از سارقان اقدام به خودکشی کرد. این حادثه در خیابان ایت الله کاشانی اصفهان روی داد. در جریان این سرقت سارقان صاحب طلا فروشی را هم به قتل رساندند.
 

 

 

 

سرقت از طلا فروشی,قتل عمد,سرقت مسلحانه

 

 

 

 

 

سرقت از طلا فروشی,قتل عمد,سرقت مسلحانه

 

 

 

 

 

سرقت از طلا فروشی,قتل عمد,سرقت مسلحانه

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 

 

 

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

 فارس

 
 
 


معادله امنیتی: *